جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد

«امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

منتشر شده توسط فرا رو - تاریخ انتشار : 17:29:32 1397/3/2
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  «امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  «امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد

  «امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد

  «امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد

  «امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/343826/��������������-��������-����������-��������������-����-����������-������/