جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شرق و شمال فارس منتظر باران باشند


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: مناطق شمال و شرقی استان بارانی می شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: مناطق شمال و شرقی استان بارانی می شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شرق و شمال فارس منتظر باران باشند

مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: مناطق شمال و شرقی استان بارانی می شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شرق و شمال فارس منتظر باران باشند

مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: مناطق شمال و شرقی استان بارانی می شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شرق و شمال فارس منتظر باران باشند

مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: مناطق شمال و شرقی استان بارانی می شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/343871/������-��-��������-��������-����������-����������-����������/