جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، ظفر محمدی را به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، ظفر محمدی را به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، ظفر محمدی را به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، ظفر محمدی را به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، ظفر محمدی را به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/368484/مدیرکل-مدیریت-بحران-استانداری-آذربایجان-شرقی-منصوب-شد/