جدیدترین اخبار - تدوینگرها - به شهرداران شیراز زنگ بزنید و مشکلتان را بگویید+جدول زمانبندی


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته اول تیر ماه، همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ از طریق سامانه «۱۳۷» شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته اول تیر ماه، همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ از طریق سامانه «۱۳۷» شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - به شهرداران شیراز زنگ بزنید و مشکلتان را بگویید+جدول زمانبندی

مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته اول تیر ماه، همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ از طریق سامانه «۱۳۷» شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - به شهرداران شیراز زنگ بزنید و مشکلتان را بگویید+جدول زمانبندی

مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته اول تیر ماه، همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ از طریق سامانه «۱۳۷» شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - به شهرداران شیراز زنگ بزنید و مشکلتان را بگویید+جدول زمانبندی

مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته اول تیر ماه، همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ از طریق سامانه «۱۳۷» شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/387810/����-����������������-����������-������-����������-��-��������������-����-������������ ��������-����������������/