جدیدترین اخبار - تدوینگرها - حفظ توافق هسته‌ای ایران اهمیت زیادی دارد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس‌جمهور روسیه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را یکی از اشتباهات رئیس‌جمهور این کشور خواند و بر حفظ برجام تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس‌جمهور روسیه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را یکی از اشتباهات رئیس‌جمهور این کشور خواند و بر حفظ برجام تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - حفظ توافق هسته‌ای ایران اهمیت زیادی دارد

رئیس‌جمهور روسیه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را یکی از اشتباهات رئیس‌جمهور این کشور خواند و بر حفظ برجام تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - حفظ توافق هسته‌ای ایران اهمیت زیادی دارد

رئیس‌جمهور روسیه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را یکی از اشتباهات رئیس‌جمهور این کشور خواند و بر حفظ برجام تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - حفظ توافق هسته‌ای ایران اهمیت زیادی دارد

رئیس‌جمهور روسیه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران را یکی از اشتباهات رئیس‌جمهور این کشور خواند و بر حفظ برجام تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/427745/������-����������-���������������-����������-����������-����������-��������/