جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توزیع بیش از 1500 تن میوه ایرانی برای شب عید در استان قزوین


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از هزار و 500 تُن سیب و پرتغال برای بازار شب عید مردم در استان قزوین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از هزار و 500 تُن سیب و پرتغال برای بازار شب عید مردم در استان قزوین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توزیع بیش از 1500 تن میوه ایرانی برای شب عید در استان قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از هزار و 500 تُن سیب و پرتغال برای بازار شب عید مردم در استان قزوین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توزیع بیش از 1500 تن میوه ایرانی برای شب عید در استان قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از هزار و 500 تُن سیب و پرتغال برای بازار شب عید مردم در استان قزوین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توزیع بیش از 1500 تن میوه ایرانی برای شب عید در استان قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از هزار و 500 تُن سیب و پرتغال برای بازار شب عید مردم در استان قزوین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/47736/توزیع-بیش-از-1500-تن-میوه-ایرانی-برای-شب-عید-در-استان-قزوین/