جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توضیحات رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره خبر شیوع هپاتیت A در استان


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
توضیحات رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره خبر شیوع هپاتیت A در استان

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: خبری که روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها درباره شیوع هپاتیتA مطرح کرد قدیمی است و متاسفانه به شکلی بیان شد که مردم احساس کردند این اتفاق تازه افتاده است.

منتشر شده توسط تابناک - اخبار استانها - تاریخ انتشار : 15:15:42 1397/6/13
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: خبری که روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها درباره شیوع هپاتیتA مطرح کرد قدیمی است و متاسفانه به شکلی بیان شد که مردم احساس کردند این اتفاق تازه افتاده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: خبری که روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها درباره شیوع هپاتیتA مطرح کرد قدیمی است و متاسفانه به شکلی بیان شد که مردم احساس کردند این اتفاق تازه افتاده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توضیحات رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره خبر شیوع هپاتیت A در استان

  رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: خبری که روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها درباره شیوع هپاتیتA مطرح کرد قدیمی است و متاسفانه به شکلی بیان شد که مردم احساس کردند این اتفاق تازه افتاده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توضیحات رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره خبر شیوع هپاتیت A در استان

  رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: خبری که روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها درباره شیوع هپاتیتA مطرح کرد قدیمی است و متاسفانه به شکلی بیان شد که مردم احساس کردند این اتفاق تازه افتاده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - توضیحات رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره خبر شیوع هپاتیت A در استان

  رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: خبری که روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها درباره شیوع هپاتیتA مطرح کرد قدیمی است و متاسفانه به شکلی بیان شد که مردم احساس کردند این اتفاق تازه افتاده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/483721/توضیحات-رئیس-مرکز-بهداشت-خوزستان-درباره-خبر-شیوع-هپاتیت-a-در-استان/