جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آماده باش 800 نجاتگر در طرح امداد زمستانه چهارمحال و بختیاری


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

تابناک چهارمحال وبختیاری- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: برای طرح امداد و نجات زمستانه استان 800 نجاتگر در حالت آماده باش قرار دارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

تابناک چهارمحال وبختیاری- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: برای طرح امداد و نجات زمستانه استان 800 نجاتگر در حالت آماده باش قرار دارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آماده باش 800 نجاتگر در طرح امداد زمستانه چهارمحال و بختیاری

تابناک چهارمحال وبختیاری- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: برای طرح امداد و نجات زمستانه استان 800 نجاتگر در حالت آماده باش قرار دارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آماده باش 800 نجاتگر در طرح امداد زمستانه چهارمحال و بختیاری

تابناک چهارمحال وبختیاری- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: برای طرح امداد و نجات زمستانه استان 800 نجاتگر در حالت آماده باش قرار دارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آماده باش 800 نجاتگر در طرح امداد زمستانه چهارمحال و بختیاری

تابناک چهارمحال وبختیاری- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: برای طرح امداد و نجات زمستانه استان 800 نجاتگر در حالت آماده باش قرار دارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/49699/����������-������-800-������������-����-������-����������-��������������-����������������-��-��������������/