جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های پیاده‌روی اربعین


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس مرکز پژوهش‌های صدرا گفت: تلاش‌های دولت در کاهش هزینه‌های سفر به عراق کافی نبوده و هنوز چشم‌انداز روشنی درباره هزینه‌های سفر وجود ندارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رئیس مرکز پژوهش‌های صدرا گفت: تلاش‌های دولت در کاهش هزینه‌های سفر به عراق کافی نبوده و هنوز چشم‌انداز روشنی درباره هزینه‌های سفر وجود ندارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های پیاده‌روی اربعین

رئیس مرکز پژوهش‌های صدرا گفت: تلاش‌های دولت در کاهش هزینه‌های سفر به عراق کافی نبوده و هنوز چشم‌انداز روشنی درباره هزینه‌های سفر وجود ندارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های پیاده‌روی اربعین

رئیس مرکز پژوهش‌های صدرا گفت: تلاش‌های دولت در کاهش هزینه‌های سفر به عراق کافی نبوده و هنوز چشم‌انداز روشنی درباره هزینه‌های سفر وجود ندارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های پیاده‌روی اربعین

رئیس مرکز پژوهش‌های صدرا گفت: تلاش‌های دولت در کاهش هزینه‌های سفر به عراق کافی نبوده و هنوز چشم‌انداز روشنی درباره هزینه‌های سفر وجود ندارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/507634/����������-�������������������-���������������������-��������-����������-�������������������-�������������������-������������/