جدیدترین اخبار - تدوینگرها - امواج آنتن‌های تلفن همراه مضر نیست؟


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
امواج آنتن‌های تلفن همراه مضر نیست؟

معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مردم در خصوص امواج دکل ها و آنتن های تلفن همراه نگرانی نداشته باشند چرا که نصب این تجهیزات در نقاط شهری روستای ضرری ندارد.

منتشر شده توسط آفتاب نیوز - علمی - تاریخ انتشار : 02:44:41 1397/7/19
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مردم در خصوص امواج دکل ها و آنتن های تلفن همراه نگرانی نداشته باشند چرا که نصب این تجهیزات در نقاط شهری روستای ضرری ندارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مردم در خصوص امواج دکل ها و آنتن های تلفن همراه نگرانی نداشته باشند چرا که نصب این تجهیزات در نقاط شهری روستای ضرری ندارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - امواج آنتن‌های تلفن همراه مضر نیست؟

  معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مردم در خصوص امواج دکل ها و آنتن های تلفن همراه نگرانی نداشته باشند چرا که نصب این تجهیزات در نقاط شهری روستای ضرری ندارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - امواج آنتن‌های تلفن همراه مضر نیست؟

  معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مردم در خصوص امواج دکل ها و آنتن های تلفن همراه نگرانی نداشته باشند چرا که نصب این تجهیزات در نقاط شهری روستای ضرری ندارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - امواج آنتن‌های تلفن همراه مضر نیست؟

  معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مردم در خصوص امواج دکل ها و آنتن های تلفن همراه نگرانی نداشته باشند چرا که نصب این تجهیزات در نقاط شهری روستای ضرری ندارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528009/امواج-آنتن‌های-تلفن-همراه-مضر-نیست؟/