جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پتنت اپل برای یک قاب موبایلی مغناطیسی+تصاویر


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

شرکت "اپل" از ثبت یک حق اختراع خبر داد که با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی قوی، از گوشی در برابر شکستن به هنگام افتادن، محافظت می‌کند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

شرکت "اپل" از ثبت یک حق اختراع خبر داد که با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی قوی، از گوشی در برابر شکستن به هنگام افتادن، محافظت می‌کند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پتنت اپل برای یک قاب موبایلی مغناطیسی+تصاویر

شرکت "اپل" از ثبت یک حق اختراع خبر داد که با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی قوی، از گوشی در برابر شکستن به هنگام افتادن، محافظت می‌کند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پتنت اپل برای یک قاب موبایلی مغناطیسی+تصاویر

شرکت "اپل" از ثبت یک حق اختراع خبر داد که با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی قوی، از گوشی در برابر شکستن به هنگام افتادن، محافظت می‌کند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پتنت اپل برای یک قاب موبایلی مغناطیسی+تصاویر

شرکت "اپل" از ثبت یک حق اختراع خبر داد که با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی قوی، از گوشی در برابر شکستن به هنگام افتادن، محافظت می‌کند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528011/پتنت-اپل-برای-یک-قاب-موبایلی-مغناطیسی تصاویر/