جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تصاویر| تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
تصاویر| تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی

تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی با حضور ۲۰ تیم از ۱۷ مهرماه به مدت چهار روز در شهرستان بابلسر درحال برگزاری است.

دراین دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشورهای نروژ، ساحل عاج، تایلند، قزاقستان، اسلوونی، ایران ولهستان به مصاف هم می‌روند.

هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی با حضور ۲۰ تیم از ۱۷ مهرماه به مدت چهار روز در شهرستان بابلسر درحال برگزاری است.

  دراین دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشورهای نروژ، ساحل عاج، تایلند، قزاقستان، اسلوونی، ایران ولهستان به مصاف هم می‌روند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی با حضور ۲۰ تیم از ۱۷ مهرماه به مدت چهار روز در شهرستان بابلسر درحال برگزاری است.

  دراین دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشورهای نروژ، ساحل عاج، تایلند، قزاقستان، اسلوونی، ایران ولهستان به مصاف هم می‌روند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تصاویر| تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی

  تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی با حضور ۲۰ تیم از ۱۷ مهرماه به مدت چهار روز در شهرستان بابلسر درحال برگزاری است.

  دراین دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشورهای نروژ، ساحل عاج، تایلند، قزاقستان، اسلوونی، ایران ولهستان به مصاف هم می‌روند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تصاویر| تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی

  تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی با حضور ۲۰ تیم از ۱۷ مهرماه به مدت چهار روز در شهرستان بابلسر درحال برگزاری است.

  دراین دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشورهای نروژ، ساحل عاج، تایلند، قزاقستان، اسلوونی، ایران ولهستان به مصاف هم می‌روند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تصاویر| تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی

  تورجهانی تک ستاره والیبال ساحلی با حضور ۲۰ تیم از ۱۷ مهرماه به مدت چهار روز در شهرستان بابلسر درحال برگزاری است.

  دراین دوره از مسابقات تیم‌هایی از کشورهای نروژ، ساحل عاج، تایلند، قزاقستان، اسلوونی، ایران ولهستان به مصاف هم می‌روند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528190/تصاویر|-تورجهانی-تک-ستاره-والیبال-ساحلی/