جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خانه بزرگ‌آقا به شهرداری تهران واگذار شد


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

عضو شورای شهر تهران گفت‌:باغ وثوق‌‌الدوله که یکی از لوکیشن‌های سریال شهرزاد بود به شهرداری تهران واگذار شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

عضو شورای شهر تهران گفت‌:باغ وثوق‌‌الدوله که یکی از لوکیشن‌های سریال شهرزاد بود به شهرداری تهران واگذار شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خانه بزرگ‌آقا به شهرداری تهران واگذار شد

عضو شورای شهر تهران گفت‌:باغ وثوق‌‌الدوله که یکی از لوکیشن‌های سریال شهرزاد بود به شهرداری تهران واگذار شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خانه بزرگ‌آقا به شهرداری تهران واگذار شد

عضو شورای شهر تهران گفت‌:باغ وثوق‌‌الدوله که یکی از لوکیشن‌های سریال شهرزاد بود به شهرداری تهران واگذار شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - خانه بزرگ‌آقا به شهرداری تهران واگذار شد

عضو شورای شهر تهران گفت‌:باغ وثوق‌‌الدوله که یکی از لوکیشن‌های سریال شهرزاد بود به شهرداری تهران واگذار شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528263/خانه-بزرگ‌آقا-به-شهرداری-تهران-واگذار-شد/