جدیدترین اخبار - تدوینگرها - احداث اندیشکده در رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی برای شناخت اربعین


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
احداث اندیشکده در رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی برای شناخت اربعین

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: راهپیمایی اربعین یک حرکت صلح آمیز در مقابل همه اقدامات خشن و جنگ طلبانه دشمن است.

لذا اندیشکده هایی در رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی برای شناخت این پدیده ایجاد شده است.

منتشر شده توسط تقریب نیوز - مذهبی - تاریخ انتشار : 12:21:10 1397/7/19
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: راهپیمایی اربعین یک حرکت صلح آمیز در مقابل همه اقدامات خشن و جنگ طلبانه دشمن است.

  لذا اندیشکده هایی در رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی برای شناخت این پدیده ایجاد شده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: راهپیمایی اربعین یک حرکت صلح آمیز در مقابل همه اقدامات خشن و جنگ طلبانه دشمن است.

  لذا اندیشکده هایی در رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی برای شناخت این پدیده ایجاد شده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - احداث اندیشکده در رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی برای شناخت اربعین

  رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: راهپیمایی اربعین یک حرکت صلح آمیز در مقابل همه اقدامات خشن و جنگ طلبانه دشمن است.

  لذا اندیشکده هایی در رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی برای شناخت این پدیده ایجاد شده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - احداث اندیشکده در رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی برای شناخت اربعین

  رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: راهپیمایی اربعین یک حرکت صلح آمیز در مقابل همه اقدامات خشن و جنگ طلبانه دشمن است.

  لذا اندیشکده هایی در رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی برای شناخت این پدیده ایجاد شده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - احداث اندیشکده در رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی برای شناخت اربعین

  رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: راهپیمایی اربعین یک حرکت صلح آمیز در مقابل همه اقدامات خشن و جنگ طلبانه دشمن است.

  لذا اندیشکده هایی در رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی برای شناخت این پدیده ایجاد شده است.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528310/احداث-اندیشکده-در-رژیم-صهیونیستی-و-کشورهای-عربی-برای-شناخت-اربعین/