جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تبیین فلسفه اربعین و اقدامات وهابیون برای مخالفت با حماسه اربعین حسینی


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
تبیین فلسفه اربعین و اقدامات وهابیون برای مخالفت با حماسه اربعین حسینی

در نشست اربعین حسینی و وحدت اسلامی بیان شد: وهابیون مجبور هستند تا برای اثبات اعتقادات افراطی خود، دین اسلام را محدود کرده، آن را به صورت دین خشک و خشن معرفی کنند.

منتشر شده توسط تقریب نیوز - مذهبی - تاریخ انتشار : 13:15:57 1397/7/19
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  در نشست اربعین حسینی و وحدت اسلامی بیان شد: وهابیون مجبور هستند تا برای اثبات اعتقادات افراطی خود، دین اسلام را محدود کرده، آن را به صورت دین خشک و خشن معرفی کنند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  در نشست اربعین حسینی و وحدت اسلامی بیان شد: وهابیون مجبور هستند تا برای اثبات اعتقادات افراطی خود، دین اسلام را محدود کرده، آن را به صورت دین خشک و خشن معرفی کنند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تبیین فلسفه اربعین و اقدامات وهابیون برای مخالفت با حماسه اربعین حسینی

  در نشست اربعین حسینی و وحدت اسلامی بیان شد: وهابیون مجبور هستند تا برای اثبات اعتقادات افراطی خود، دین اسلام را محدود کرده، آن را به صورت دین خشک و خشن معرفی کنند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تبیین فلسفه اربعین و اقدامات وهابیون برای مخالفت با حماسه اربعین حسینی

  در نشست اربعین حسینی و وحدت اسلامی بیان شد: وهابیون مجبور هستند تا برای اثبات اعتقادات افراطی خود، دین اسلام را محدود کرده، آن را به صورت دین خشک و خشن معرفی کنند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تبیین فلسفه اربعین و اقدامات وهابیون برای مخالفت با حماسه اربعین حسینی

  در نشست اربعین حسینی و وحدت اسلامی بیان شد: وهابیون مجبور هستند تا برای اثبات اعتقادات افراطی خود، دین اسلام را محدود کرده، آن را به صورت دین خشک و خشن معرفی کنند.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528365/تبیین-فلسفه-اربعین-و-اقدامات-وهابیون-برای-مخالفت-با-حماسه-اربعین-حسینی/