جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اربعین نماد وحدت و استکبار ستیزی است


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
اربعین نماد وحدت و استکبار ستیزی است

عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: حرکت اربعین می خواهد نماد وحدت واستکبار ستیزی را به دنیا منتقل کند، اما دشمن با تمام امکانات به میدان آمده تا اجازه ندهد این حرکت عظیم، رسانه ای شود.

منتشر شده توسط تقریب نیوز - مذهبی - تاریخ انتشار : 13:15:58 1397/7/19
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: حرکت اربعین می خواهد نماد وحدت واستکبار ستیزی را به دنیا منتقل کند، اما دشمن با تمام امکانات به میدان آمده تا اجازه ندهد این حرکت عظیم، رسانه ای شود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: حرکت اربعین می خواهد نماد وحدت واستکبار ستیزی را به دنیا منتقل کند، اما دشمن با تمام امکانات به میدان آمده تا اجازه ندهد این حرکت عظیم، رسانه ای شود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اربعین نماد وحدت و استکبار ستیزی است

  عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: حرکت اربعین می خواهد نماد وحدت واستکبار ستیزی را به دنیا منتقل کند، اما دشمن با تمام امکانات به میدان آمده تا اجازه ندهد این حرکت عظیم، رسانه ای شود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اربعین نماد وحدت و استکبار ستیزی است

  عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: حرکت اربعین می خواهد نماد وحدت واستکبار ستیزی را به دنیا منتقل کند، اما دشمن با تمام امکانات به میدان آمده تا اجازه ندهد این حرکت عظیم، رسانه ای شود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اربعین نماد وحدت و استکبار ستیزی است

  عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: حرکت اربعین می خواهد نماد وحدت واستکبار ستیزی را به دنیا منتقل کند، اما دشمن با تمام امکانات به میدان آمده تا اجازه ندهد این حرکت عظیم، رسانه ای شود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528366/اربعین-نماد-وحدت-و-استکبار-ستیزی-است/