جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ‌سیلاب و طوفان شدید ‌قزوین را فراگرفت / برق برخی مناطق قطع شد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

بارش شدید باران سبب بروز سیلاب در قزوین شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

بارش شدید باران سبب بروز سیلاب در قزوین شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ‌سیلاب و طوفان شدید ‌قزوین را فراگرفت / برق برخی مناطق قطع شد

بارش شدید باران سبب بروز سیلاب در قزوین شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ‌سیلاب و طوفان شدید ‌قزوین را فراگرفت / برق برخی مناطق قطع شد

بارش شدید باران سبب بروز سیلاب در قزوین شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ‌سیلاب و طوفان شدید ‌قزوین را فراگرفت / برق برخی مناطق قطع شد

بارش شدید باران سبب بروز سیلاب در قزوین شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528734/‌سیلاب-و-طوفان-شدید-‌قزوین-را-فراگرفت-برق-برخی-مناطق-قطع-شد/