جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۱۱ کشته در رانش زمین در کلمبیا


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رانش زمین در اثر باران های شدید در کلمبیا باعث کشته شدن ۱۱ نفر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

رانش زمین در اثر باران های شدید در کلمبیا باعث کشته شدن ۱۱ نفر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۱۱ کشته در رانش زمین در کلمبیا

رانش زمین در اثر باران های شدید در کلمبیا باعث کشته شدن ۱۱ نفر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۱۱ کشته در رانش زمین در کلمبیا

رانش زمین در اثر باران های شدید در کلمبیا باعث کشته شدن ۱۱ نفر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۱۱ کشته در رانش زمین در کلمبیا

رانش زمین در اثر باران های شدید در کلمبیا باعث کشته شدن ۱۱ نفر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528747/۱۱-کشته-در-رانش-زمین-در-کلمبیا/