جدیدترین اخبار - تدوینگرها - منشی مطب بخاطر قتل پزشک اهوازی دستگیر شد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: قاتل یک پزشک اهوازی در فاصله کمتر از 24 ساعت شناسایی و در شهرستان رامهرمز دستگیر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: قاتل یک پزشک اهوازی در فاصله کمتر از 24 ساعت شناسایی و در شهرستان رامهرمز دستگیر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - منشی مطب بخاطر قتل پزشک اهوازی دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: قاتل یک پزشک اهوازی در فاصله کمتر از 24 ساعت شناسایی و در شهرستان رامهرمز دستگیر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - منشی مطب بخاطر قتل پزشک اهوازی دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: قاتل یک پزشک اهوازی در فاصله کمتر از 24 ساعت شناسایی و در شهرستان رامهرمز دستگیر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - منشی مطب بخاطر قتل پزشک اهوازی دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: قاتل یک پزشک اهوازی در فاصله کمتر از 24 ساعت شناسایی و در شهرستان رامهرمز دستگیر شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528774/منشی-مطب-بخاطر-قتل-پزشک-اهوازی-دستگیر-شد/