جدیدترین اخبار - تدوینگرها - وزیر خارجه عراق به زودی به سوریه می‌رود


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

منابع آگاه، از سفر قریب‌الوقوع وزیر خارجه عراق به دمشق و دیدار وی با همتای سوری خود و رئیس جمهوری این کشور خبر دادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

منابع آگاه، از سفر قریب‌الوقوع وزیر خارجه عراق به دمشق و دیدار وی با همتای سوری خود و رئیس جمهوری این کشور خبر دادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - وزیر خارجه عراق به زودی به سوریه می‌رود

منابع آگاه، از سفر قریب‌الوقوع وزیر خارجه عراق به دمشق و دیدار وی با همتای سوری خود و رئیس جمهوری این کشور خبر دادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - وزیر خارجه عراق به زودی به سوریه می‌رود

منابع آگاه، از سفر قریب‌الوقوع وزیر خارجه عراق به دمشق و دیدار وی با همتای سوری خود و رئیس جمهوری این کشور خبر دادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - وزیر خارجه عراق به زودی به سوریه می‌رود

منابع آگاه، از سفر قریب‌الوقوع وزیر خارجه عراق به دمشق و دیدار وی با همتای سوری خود و رئیس جمهوری این کشور خبر دادند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/529083/وزیر-خارجه-عراق-به-زودی-به-سوریه-می‌رود/