جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کاهش محبوبیت احزاب ائتلاف حاکم در آلمان


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

نتایج یک نظرسنجی نشان داد، حمایت از جناح محافظه کار تحت رهبری آنگلا مرکل و حزب هم‌پیمان آن کاهش یافته است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

نتایج یک نظرسنجی نشان داد، حمایت از جناح محافظه کار تحت رهبری آنگلا مرکل و حزب هم‌پیمان آن کاهش یافته است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کاهش محبوبیت احزاب ائتلاف حاکم در آلمان

نتایج یک نظرسنجی نشان داد، حمایت از جناح محافظه کار تحت رهبری آنگلا مرکل و حزب هم‌پیمان آن کاهش یافته است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کاهش محبوبیت احزاب ائتلاف حاکم در آلمان

نتایج یک نظرسنجی نشان داد، حمایت از جناح محافظه کار تحت رهبری آنگلا مرکل و حزب هم‌پیمان آن کاهش یافته است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کاهش محبوبیت احزاب ائتلاف حاکم در آلمان

نتایج یک نظرسنجی نشان داد، حمایت از جناح محافظه کار تحت رهبری آنگلا مرکل و حزب هم‌پیمان آن کاهش یافته است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/529084/کاهش-محبوبیت-احزاب-ائتلاف-حاکم-در-آلمان/