جدیدترین اخبار - تدوینگرها - گزارش: کروبی چرا نمی‌تواند دبیرکل حزب درون نظام باشد؟


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
گزارش: کروبی چرا نمی‌تواند دبیرکل حزب درون نظام باشد؟

مهدی کروبی که از سال 89 به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد؛ اما چرا کروبی نمی‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؛ با گزارش تسنیم همراه شوید.

منتشر شده توسط تسنیم - سیاسی - تاریخ انتشار : 15:02:44 1397/7/20
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  مهدی کروبی که از سال 89 به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد؛ اما چرا کروبی نمی‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؛ با گزارش تسنیم همراه شوید.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  مهدی کروبی که از سال 89 به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد؛ اما چرا کروبی نمی‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؛ با گزارش تسنیم همراه شوید.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - گزارش: کروبی چرا نمی‌تواند دبیرکل حزب درون نظام باشد؟

  مهدی کروبی که از سال 89 به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد؛ اما چرا کروبی نمی‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؛ با گزارش تسنیم همراه شوید.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - گزارش: کروبی چرا نمی‌تواند دبیرکل حزب درون نظام باشد؟

  مهدی کروبی که از سال 89 به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد؛ اما چرا کروبی نمی‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؛ با گزارش تسنیم همراه شوید.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - گزارش: کروبی چرا نمی‌تواند دبیرکل حزب درون نظام باشد؟

  مهدی کروبی که از سال 89 به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد؛ اما چرا کروبی نمی‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؛ با گزارش تسنیم همراه شوید.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/529142/گزارش-کروبی-چرا-نمی‌تواند-دبیرکل-حزب-درون-نظام-باشد؟/