جدیدترین اخبار - تدوینگرها - برد شیرین فرازبام کهگیلویه در حضور عدل هاشمی و مدیران دهدشتی + تصاویر


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
برد شیرین فرازبام کهگیلویه در حضور عدل هاشمی و مدیران دهدشتی + تصاویر

فراز بام کهگیلویه(دهدشت) در حالی گام اول را با برد شیرین آغاز کرد که در این دیدار بازی بسیار مقتدرانه فراز بام ،حضور چشمگیر مردمی ، مدیران دهدشتی و عدل هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نکات برجسته این دیدار بود.

منتشر شده توسط تابناک - اخبار استانها - تاریخ انتشار : 19:08:42 1397/7/20
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  فراز بام کهگیلویه(دهدشت) در حالی گام اول را با برد شیرین آغاز کرد که در این دیدار بازی بسیار مقتدرانه فراز بام ،حضور چشمگیر مردمی ، مدیران دهدشتی و عدل هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نکات برجسته این دیدار بود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  فراز بام کهگیلویه(دهدشت) در حالی گام اول را با برد شیرین آغاز کرد که در این دیدار بازی بسیار مقتدرانه فراز بام ،حضور چشمگیر مردمی ، مدیران دهدشتی و عدل هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نکات برجسته این دیدار بود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - برد شیرین فرازبام کهگیلویه در حضور عدل هاشمی و مدیران دهدشتی + تصاویر

  فراز بام کهگیلویه(دهدشت) در حالی گام اول را با برد شیرین آغاز کرد که در این دیدار بازی بسیار مقتدرانه فراز بام ،حضور چشمگیر مردمی ، مدیران دهدشتی و عدل هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نکات برجسته این دیدار بود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - برد شیرین فرازبام کهگیلویه در حضور عدل هاشمی و مدیران دهدشتی + تصاویر

  فراز بام کهگیلویه(دهدشت) در حالی گام اول را با برد شیرین آغاز کرد که در این دیدار بازی بسیار مقتدرانه فراز بام ،حضور چشمگیر مردمی ، مدیران دهدشتی و عدل هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نکات برجسته این دیدار بود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - برد شیرین فرازبام کهگیلویه در حضور عدل هاشمی و مدیران دهدشتی + تصاویر

  فراز بام کهگیلویه(دهدشت) در حالی گام اول را با برد شیرین آغاز کرد که در این دیدار بازی بسیار مقتدرانه فراز بام ،حضور چشمگیر مردمی ، مدیران دهدشتی و عدل هاشمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از نکات برجسته این دیدار بود.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/529284/برد-شیرین-فرازبام-کهگیلویه-در-حضور-عدل-هاشمی-و-مدیران-دهدشتی- -تصاویر/