جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ادامه بارش‌ها و کاهش ‌دما در سواحل خزر


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

فردا در تهران رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، همچنین در سواحل خزر بارش‌ها تا اواخر وقت روز آینده ادامه دارد و مجدداً از روز یکشنبه و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، تشدید بارش در سواحل خزر پیش‌بینی می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

فردا در تهران رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، همچنین در سواحل خزر بارش‌ها تا اواخر وقت روز آینده ادامه دارد و مجدداً از روز یکشنبه و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، تشدید بارش در سواحل خزر پیش‌بینی می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ادامه بارش‌ها و کاهش ‌دما در سواحل خزر

فردا در تهران رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، همچنین در سواحل خزر بارش‌ها تا اواخر وقت روز آینده ادامه دارد و مجدداً از روز یکشنبه و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، تشدید بارش در سواحل خزر پیش‌بینی می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ادامه بارش‌ها و کاهش ‌دما در سواحل خزر

فردا در تهران رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، همچنین در سواحل خزر بارش‌ها تا اواخر وقت روز آینده ادامه دارد و مجدداً از روز یکشنبه و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، تشدید بارش در سواحل خزر پیش‌بینی می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ادامه بارش‌ها و کاهش ‌دما در سواحل خزر

فردا در تهران رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، همچنین در سواحل خزر بارش‌ها تا اواخر وقت روز آینده ادامه دارد و مجدداً از روز یکشنبه و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، تشدید بارش در سواحل خزر پیش‌بینی می‌شود.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/529289/ادامه-بارش‌ها-و-کاهش-‌دما-در-سواحل-خزر/