جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شدند


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شده اند که نشان از استقبال مردم از این تسهیلات است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شده اند که نشان از استقبال مردم از این تسهیلات است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شدند

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شده اند که نشان از استقبال مردم از این تسهیلات است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شدند

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شده اند که نشان از استقبال مردم از این تسهیلات است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شدند

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شده اند که نشان از استقبال مردم از این تسهیلات است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/529306/۴۰۰-هزار-خانوار-در-صندوق-پس-انداز-مسکن-عضو-شدند/