جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آذری جهرمی: عمل ما با صحبت ما تعارض دارد / ماجرای فیلتر شدن تلگرام


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
آذری جهرمی: عمل ما با صحبت ما تعارض دارد / ماجرای فیلتر شدن تلگرام

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: واقعیت ماجرا این است که یک شکاف بی‌اعتمادی وجود دارد که صحبتی از طرف مسئولین مطرح می‌شود و عکس آن عمل می‌شود، این را پنهان نکنیم.

این ناشی از این است که عمل ما با صحبت ما تعارض دارد.

منتشر شده توسط جام جم - تاریخ انتشار : 19:41:56 1397/7/20
هیچ برچسبی وجود ندارد !
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: واقعیت ماجرا این است که یک شکاف بی‌اعتمادی وجود دارد که صحبتی از طرف مسئولین مطرح می‌شود و عکس آن عمل می‌شود، این را پنهان نکنیم.

  این ناشی از این است که عمل ما با صحبت ما تعارض دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها

  وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: واقعیت ماجرا این است که یک شکاف بی‌اعتمادی وجود دارد که صحبتی از طرف مسئولین مطرح می‌شود و عکس آن عمل می‌شود، این را پنهان نکنیم.

  این ناشی از این است که عمل ما با صحبت ما تعارض دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آذری جهرمی: عمل ما با صحبت ما تعارض دارد / ماجرای فیلتر شدن تلگرام

  وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: واقعیت ماجرا این است که یک شکاف بی‌اعتمادی وجود دارد که صحبتی از طرف مسئولین مطرح می‌شود و عکس آن عمل می‌شود، این را پنهان نکنیم.

  این ناشی از این است که عمل ما با صحبت ما تعارض دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آذری جهرمی: عمل ما با صحبت ما تعارض دارد / ماجرای فیلتر شدن تلگرام

  وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: واقعیت ماجرا این است که یک شکاف بی‌اعتمادی وجود دارد که صحبتی از طرف مسئولین مطرح می‌شود و عکس آن عمل می‌شود، این را پنهان نکنیم.

  این ناشی از این است که عمل ما با صحبت ما تعارض دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرها
  جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آذری جهرمی: عمل ما با صحبت ما تعارض دارد / ماجرای فیلتر شدن تلگرام

  وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: واقعیت ماجرا این است که یک شکاف بی‌اعتمادی وجود دارد که صحبتی از طرف مسئولین مطرح می‌شود و عکس آن عمل می‌شود، این را پنهان نکنیم.

  این ناشی از این است که عمل ما با صحبت ما تعارض دارد.

  جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/529309/آذری-جهرمی-عمل-ما-با-صحبت-ما-تعارض-دارد-ماجرای-فیلتر-شدن-تلگرام/