بستن/بازکردن پنجره توضیحات

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سردار سلامی:برای افزایش برد موشکهای‌مان محدویت فناوری نداریم/هرگز درباره قدرتی که باعث اقتدارمان است مذاکره نمی‌کنیم