بستن/بازکردن پنجره توضیحات

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - وقتی عادل لج آدم را در می‌آورد/ این دیگر چه کلمه‌ای است برادر؟